Dobrodošli na strani vasi Lopar!

Ta spletna stran je bila ustvarjena  društvom krajevno etnološke in domoznanske zbirke "Hiša od Bardinca"

Pokrajina istrskega polotoka je prava zakladnica nacionalne in kulturne dediščine. V zaledju Istri, na grebenu strmih gričev, s pogledom na obalo in Koper leži vas Lopar.

Vas Lopar se nahaja v Šavrinskih hribih,  sodi v krajevno skupnost Marezige, ki je del Mestne občine Koper, dostop do vasi je iz smeri Marezig, Sv. Antona. Gračišča in Boršta. Vas obdajata potoka Pinjevec in Rokava, ponaša se naravno in kulturo dediščino - ohranjene ima pešpoti do Trušk in do Marezig ter dve uri in pol pohodniško pot po oslovskem hrbtu P7. ter  vodnjake, puče, lep razgled na samo mesto Koper, obalo in Tržaški zaliv. 

Kraj se z imenom Villis Luparis leta 1186 omenja v darovinici koprski škofiji, kasneje so koprski škofje posestva Loparja podeljevali v investituro številnim koprskim plemiškim družinam. Leta 1534 je škof Defendo de Volvasson podelil pravico do desetin, ki s jo dajali loparski kmetje plemiški družini Verzi. Nicolo Manzuoli in Prospero Petronio v svojih delih omenjata, da naj bi po ljudskem izročilu iz Loparja izhajal krščanski mučenec sv. Jeruf (Rufo, Rufin), ki naj bi po navedbah umrl mučeniške smrti, pod Diaklicijanovo roko v letih 300 n.št. V času Genovežanov ki so napadli Koper leta 1380 so krajani-farani relikvije svetnika prenesli na momjansko ozemlje (Hrvaška) in shranili v cerkvi sv. Nikolaja v Momjanu. Krajani-farani so del relikvij dobili v oskrbo iz Hrvaške v letu 2007. Cerkev, ki stoji na hribčku in sodi v faro Truške ter zvon iz leta 1434 sta dokaz za zgodnji nastanek vasi. Arhitektura vasi nekoč je v dokumentih Mestne občine navedena kot kulturna dediščina, vidna je na obnovljenih hišah: privatni hiši od Ćjuda in na vaškem muzeju poznanem pod Hiša od Bardinca.   

V prejšnjem stoletju so se tu ukvarjali predvsem s kmetijstvom, danes tu najdemo velike oljčne nasade in vinograde. Lopar se deli na tri enote: Dolenjce. Grahe in Gorenjce kjer živi 150 krajanov. Loparci o sebi zbadljivo pravijo, da žive na oslovskem hrbtu, saj se vas razprostira navzgor v obliki oslovskega hrbta in krajani so si za maskoto izbrali oslička. V občinskih projektih je vas zaščitena kot nadsebina. 

Vas je dobila ime potem, da so na našem ozemlju bile zgrajene visoko pritlične hišice, ki so bile najprej slamnato krite, kasneje s škrlami po drugi svetovni vojni s korci ali kopami, krajani so tem hišicam, ki so bile grajene na en kap rekli lupe in ker se je tu razprostirala Italijanska država so jim rekli lopa in tako je vas dobila ime. 

Lopar je v letu 1995 bil uvrščen v državne projekte CRPOV. Skozi ta projekt so se realizirale razne aktivnosti: čiščenje ruševin, obnova kulturnega doma, obnova cerkve sv. Jerufa in ureditev krajevno etnološke in domoznanske zbirke »Hiše od Bardinca« -zbirke vaškega muzeja.

ZGODOVINSKI VIRI

Lopar sodi v krajevno skupnost Marezige, ki je ena od dvaindvajsetih, ki skupaj tvorijo Mestno občino Koper. Krajani Loparja smo ponosni da sodimo v KS Marezige, ki je poznana potem, da se je tu zgodil prvi upor protifašizmu in sicer 15. maja 1921. Na ta dan so bile volitve in naši predniki niso hoteli voliti italijanske delegate, zato so na volišča prišli opremljeni z kmečkim orodjem in so začeli odganjati Italijane. okupatorja proti mestu Koper. Zgodili so se tri uboji in voditelji so bili zaporniško kaznovani; ti so: Ivan Babič-Jager ali Amerikanec, Rudolf Bernetič in Viktor Sabadin. Mestna občina Koper si je za občinski praznik izbrala 15. maj v spomin na ta dogodek. Marežganska šola se je preimenovala v osnovno šolo »Ivana Babiča-Jagra«, slednjo obiskujejo tudi otroci iz Loparja.

CERKEV SV. JERUFA. 

Bogata je tudi cerkvena zgodovina. Lopar je v letu 1186 prvič pisno omenjen v krasopisju koprskega škofa Paola Naldinija. Farna cerkev in župnišče za farane Loparja je v Truškah in je posvečena Sv. trem Kancijanom. Zgodovina nas uči, da po mejah župnije so se določale katastrske občine, tako, da Lopar je del K.O. Truške. Vse vasi imajo v svoji sredini podružnično cerkev, ki je posvečena enemu svetniku. Lopar je posebnost cerkev je od 1560 posvečena Sv. Jerufu /Rufusu,Robinu, po ustnem izročilu Pantalonu/. V dokumentih iz prejšnjih stoletij je razbrati, da je vas imela dve cerkvi; ena je bila pri staremu hramu. Posvečena je bila Sv. Juriju in Sv. Simonu. Zob časa je to cerkev zravnal z zemljo, pred tem so farani prenesli vse artikle v cerkev Sv. Jerufa, tako, da imamo oltarje posvečene vsem štirim zavetnikom: Sv. Juriju, Sv.Jerufu, Sv Simonu in Sv. Štefanu 

Vendar pa tudi obstoječi cerkvi čas ni prizanesel in če krajani ne bi leta 1998 pljunili v roke ter jo povsem obnovili, cerkve ne bi več stala. Cerkev je skrita v idiličnem raju hrastov, ki so stari dvesto in več let. Pa gremo po vrsti; Lopar je vse več postajal lep dobil je preobleko, prešli smo v programe CRPOV, postajali smo turistični in vse po vrsti uredili. 

Čez čas smo krajani sami pljunili v roke in v projekt vložili 1200 delovnih ur in cerkev po vsem obnovili le na koncu nam je na pomoč priskočila krajevna skupnost Marezige. 

Prvotna je cerkev imela dva zvona žal so italijani med vojno enega odpeljali in iz njega izdelali orožje, drugi, ki še vedno krasi cerkev pa nosi letnico 1434. Glavni zavetnik je Sv. Jeruf, rojen v tretjem stoletju našega štetja, za rojstni dan so določili 27. julija, povila ga je mati krščanske vere in oče poganskega porekla. V svojem življenju je opravljal dela iz naslova krščanske vere, bil je zbiratelj zelišč, glasbenik in pa zavetnik kmečkega življenja ter siromakov. Umrl je pod diktatorsko roko Diaklicijana v tretjem stoletju. Bil pokopan v cerkvi oz. v sakrestiji, kjer so ga skupaj s zlatniki odkopali v času propada beneškega imeperija, ko so relikvije prenesli čez reko Dragonijo v Vandinjan zaradi ropanja Genovežanov in kasneje cerkev v Momjan na Hrvaško. Farani Hrvaške so izvajali vsa stotetja romanja k grobu tega-le svetnika. Loparci pa niso vedeli, da se več ne nahaja v grobu v domači cerkvi. Dolga desetletja so farani Loparja pritiskali na cerkveno oblast, da cerkev v Loparju, ki je bila vse do leta 1560 posvečena Sv. Štefanu preimenujejo v cerkev Sv. Jerufa. Koprski skof Vergerij jim je končno prisluhnil, vendar je predhodno dal nalog za prekop svetnika-mučenika in glej ga zlodija v grobu ni bilo relikvij kakor tudi ne zlatnikov, ki so v grob bile dani ob pokopu mučenika.

Ljudsko izročilo pa je, da je v tistem trenutku ko so grob prekopali se je nad vasjo Lopar usulo neurje, strele so švigale po nebu in Lopar je bil po vsem temen. Ob tem dejstvu je škof spoznal, da mora mučenika posvetlt v svetnika. Farani-krajani so si prizadevali, da bi relikvije svetnika pridobili nazaj in 2007 se je želja uresničila, del relikvij smo dobili nazaj iz Hrvaške umestili smo jih v sef v cerkvi, kjer se verniki lahko pomolijo temu svetniku.

Glede nato da praznuje konec julija je prvi vikend v avgustu tradicionalna šagro.

(Viri so iz krajevno etnološke in domoznanske zbirke »Hiše od Bardinca«. Zbirateljica, upraviteljica: Dorina Dobrinja, po dokumentih Pokrajinskega muzeja Koper in Pokrajinskega arhiva Koper.)

Naslov: 

Lopar 10, 6273 Marezige, Koper

Kontakt

drustvo.lopar@gmail.com

dorina.dobrinja@siol.net  

(predsednica društva Dorina Dobrinja)

dorina.dobrinja@gmail.com
(+386) 41  833 768

(+386) 56 550 425 

Facebook:

https://www.facebook.com/lopar.marezige.3


VIDEO PREDSTAVITEV MUZEJA:  https://www.youtube.com/watch?v=fXpZlHiqZNAOur Sponsors ::: Naši Sponsorji

design : SLOVENI z.s.   tel (+386) 318 669 54 mail sloveni.info@gmail.com 2019.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started