Galerija slik "ISTRA"

Galerija "ISTRA" 

Galerijo slik "Istra" predstalja češko-slovensko neprofitno društvo Sloveni z.s. v sodelovanju z društvom krajevno-etnološke i domoznanske zbirke "Hiša od Bardinca". Avtorica slik je samostojna oblikovalka Irena Cinisová.

author : Cinisova Irina, https://www.sloveni.net 

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started